CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Công ty B-CARRY COMPANY LIMITED(sau đây gọi tắt là 「công ty chúng tôi」)thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như mô tả dưới đây, thiết lập cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân và thúc đẩy xúc tiến cũng như xác định tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân một cách triệt để cho tất cả mọi nhân viên.

Quản lý thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, mất mát rò rỉ, v…v…, nên giữ cho thông tin cá nhân luôn trong trạng thái cập nhật mới nhất, duy trì hệ thống bảo mật, phát triển hệ thống, duy trì giáo dục nhân viên, thực hiện các biện pháp kỹ lưỡng, an toàn và quản lý chặt chẽ thông tin.
Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận từ phía khách hàng thì được sử dụng với mục đích gửi email liên lạc cho công việc, hay để trả lời câu hỏi phản hồi hướng dẫn cho khách hàng.
Cấm tiết lộ và cung cấp thông tin cho bên thứ 3
Công ty chúng tôi quản lý thông tin khách hàng một cách cẩn thận chu đáo và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba trừ trường hợp sau đây.
  • Trường hợp có sự đồng ý của khách hàng
  • Trường hợp tiết lộ cho công ty đối tác mà chúng tôi nhận ủy thác để phục vụ cho khách hàng
  • Trường hợp tiết lộ có sự yêu cầu từ phía pháp luật
Các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi thực hiện những biện pháp bảo mật an toàn để bảo vệ tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân.
Xác nhận thông tin chính chủ
Trong trường hợp muốn hỏi, sửa đổi, xóa thông tin cá nhân, thì chúng tôi sẽ xác nhận kỹ càng xem có phải là chính chủ hay không, rồi sẽ đối ứng.
Tuân thủ pháp luật, quy phạm, và các định mức đánh giá
Công ty chúng tôi đồng thời với việc tuân thủ luật và quy định của Nhật Bản dùng đối với cá nhân, chúng tôi vẫn tiếp tục xem xét và cải tiến sao cho phù hợp với chính sách quy đinh hiện tại.
Liên hệ
Để có thể được giải đáp thắc mắc về việc xử lý thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ.

B-CARRY COMPANY LIMITED

Địa chỉ
Tầng 12 Toà nhà Vimedimex, 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam